REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VETERANSCAFE.PL

§ 1
Informacje podstawowe
 1. Sklep Internetowy veteranscafe.pl (w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przy użyciu sieci Internetowej, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez:

VETERANS CAFE Adam Zieliński

 1. Strumykowa28/45, 03-138 Warszawa

NIP: 629-109-20-32; Regon: 146582760

Tel.: (+48) 602 120 571

(w dalszej części Regulaminu określanego jako „Sprzedawca”)

 1. Przedmioty dostępne w sprzedaży są prezentowane i opisane na stronach Sklepu. Podane ceny przedmiotów są cenami łącznymi brutto, a opłaty za dostawę, zgodnie z wybraną opcją, są podawane osobno, chyba że z uwagi na wartość zamówienia poniesienie kosztu dostawy zapewnia Sprzedawca.
 2. Przedmioty, które znajdują się aktualnie na stanie, są oznaczone jako dostępne i możliwe do zamówienia na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Przedmioty, które nie znajdują się na stanie są oznaczone opisem: „Oczekiwanie na dostawę”. Ich zamówienie jest możliwe wyłącznie na indywidualnie ustalanych z Państwem zasadach i warunkach, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionych przedmiotów w stanie bez wad. Oferowane Państwu przedmioty są nowe oraz oryginalnie zapakowane.
 5. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
  • poczty tradycyjnej
  • poczty e-mail: biuro@veteranscafe.pl
 • pod nr tel.: (+48) 602 120 571, (+48) 604 450 350
 1. Przez określenie „konsument” rozumie się osobę fizyczną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2
Zasady korzystania ze Sklepu
 1. Korzystając ze Sklepu jesteście Państwo zobowiązani do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. nie zakłócania jego funkcjonowania,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

 

§ 3
Zamówienia
 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie trzeba posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies (funkcjonalnych) oraz wyskakujących okien.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:
  1. wybór interesujących Państwa przedmiotów i ich dodanie do koszyka;
  2. przejście na stronę zamówienia, oznaczoną w menu ikoną koszyka, gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych przedmiotów i ich ceny;
  3. wybór opcji zakupów poprzez rejestrację własnego konta użytkownika albo jako gość;
  4. wypełnienie formularza poprzez podanie niezbędnych danych osobowych
   i teleadresowych;
  5. wybór formy dostawy zamówionych przedmiotów;
  6. potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu;
  7. wybór metody płatności;
  8. potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamówienie
   z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuję się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe.
 4. Sklep poinformuje Państwa poprzez komunikat na stronie oraz wysłanie wiadomości e-mail
  o pozytywnej weryfikacji podanych danych i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedawcą.
  W wiadomości zostaną podane dane niezbędne do dokonania płatności, zgodnie z wybraną metodą oraz termin zapłaty.
 5. W przypadku płatności przelewem w systemie Przelewy24 zostaniecie Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

§ 4
Rabaty

Dla stałych klientów możliwe jest uzyskanie indywidualnie przyznanych rabatów.

 

§ 5
Płatności
 1. Aby zapłacić za zamówione przedmioty można skorzystać z następujących metod płatności:
  1. przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy , w tym przy wykorzystaniu systemu Przelewy24,
  2. za pomocą kodu BLIK
  3. zapłaty gotówką za przesyłkę pobraniową,
  4. zapłaty gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym,
  5. zapłatą przy odbiorze paczki w wybranych paczkomatach.
 2. Płatności przelewem i płatności w systemie należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  Nasz bank: PKO BP SA
  Nr konta bankowego: 36 10201042 0000 8202 0404 0275
 3. Płatności gotówką należy dokonać wraz z doręczeniem przesyłki za pobraniem, a w przypadku odbioru osobistego – przy odbiorze, który powinien nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 6
Dostawa i odbiór
 1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub w systemie zamówione przedmioty są wysyłane w ciągu 72h (podany czas dotyczy dni roboczych) od momentu otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę, chyba że zdecydujecie się Państwo na ich odbiór osobisty.
 2. W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem zostanie ona nadana w terminie 72h (podany czas dotyczy dni roboczych) od dnia przesłania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 3. Obioru osobistego możecie dokonać Państwo w siedzibie Sprzedawcy pod adresem:
 4. Strumykowa28, 03-138Warszawa.
 5. Koszt przesyłki jest każdorazowo podawany przez złożeniem zamówienia i nie zawiera żadnych opłat dodatkowych.
 6. Sprzedawca informuje na stronach Sklepu o kwocie zakupów, której przekroczenie jest nagradzane darmową dostawą. W takim przypadku jej koszt w całości ponosi Sprzedawca, o czym jesteście Państwo informowani na stronie zamówienia po kliknięciu w ikonę koszyka w menu strony.
 7. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument i ma on zostać przesłany przez Sprzedawcę, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Państwa dopiero z chwilą jej wydania. Jednakże w sytuacji, gdy zażyczycie sobie Państwo skorzystać z usług innego przewoźnika, niż oferuje to sprzedawca, przez wydanie przedmiotu rozumie się już jego powierzenie temu przewoźnikowi.
 8. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument wraz z nim Sprzedawca doręczy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej. Treści potwierdzenia stanowi informacja o przyjęciu zamówienia oraz tekst niniejszego Regulaminu.
 9. Do zakupionych przedmiotów każdorazowo załączany jest paragon, a na życzenie faktura VAT.
§ 7
Reklamacje
 1. Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.
 2. Reklamacje proszę składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.
 3. Jeżeli wadliwy przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:
  1. jego naprawy albo wymiany na nowy;
  2. obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości);
  3. odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

– na zasadach ustalonych aktualnie obwiązującymi przepisami polskiego Kodeksu cywilnego

 1. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako Konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.
 2. Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych niedogodności.
 3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, jej koszt ponosi Sprzedawca, który może Państwa poprosić o okazanie potwierdzenia zapłaty za przesyłkę.

 

§ 8
Odstąpienie od umowy
 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zakupu zgodnie  z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w stosunku do przedmiotów, które dostarczamy Państwu
  w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Przedmiotem takim jest w szczególności kawa w każdej formie w jakiej jest oferowana do sprzedaży przez Sklep.
 3. W przypadku odstąpienia od w/w umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,   tym  koszty  dostarczenia  rzeczy, z  wyjątkiem  dodatkowych  kosztów  wynikających z  wybranego przez Państwa  sposobu  dostarczenia  innego  niż  najtańszy  zwykły  sposób  dostarczenia  oferowany  przez  nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od w/w umowy.
§ 9
Wykorzystanie danych osobowych
 1. Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów.
 2. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach
  i nowościach w ofercie Sklepu oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.
 3. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 4. W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.
§ 10
Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów
 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
§ 11
Ogólne warunki gwarancji
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W razie takich Towarów, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest wskazywana na podstronie Sklepu Internetowego dedykowanej danemu Towarowi.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§ 12
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.